In agustus 2010 heeft het GES voor het eerst Genomics in de Nederlands fokwaarden verwerkt.  Voorlopig is Genomics een fokkerijversnelling met hoog marketing gehalte en met vooral voordelen voor de fokkerij-organisaties. Het is een jonge wetenschap met veel statistiek, weinig fundamenteel begrip en daardoor weinig risicoanalyse van lange termijn effecten voor de populatie. Veehouders vragen vooral om koeien die beter in balans zijn en voorlopig lijkt de genomics hype eerder een extra risico op dit punt dan een voordeel te bieden. Beschouw genomics stieren voorlopig als proefstieren met een iets hogere betrouwbaarheid en een aanzienlijk hogere prijs. Dit betekent in de praktijk dat voor een melkveehouderij de kans op afzwaaiers aanzienlijk is.  Hieronder houden wij een logboek bij van wat we al eerder over genomics gepubliceerd hebben.

Onafhankelijke Inseminatieservice