Onze aanbeveling is uw koeien in de tweede helft van de staande tocht of kort na het einde van de staande tocht te laten insemineren. Even globaal gesproken is dat de 8 uur voor het einde van de staande tocht en de 8 uur erna. Deze periode van in totaal 16 uur is een stuk minder dan de 24 uur die een dag nog steeds te bieden heeft en dat is de reden dat wij onze tweede ronde laat uitvoeren. Dit is de theorie.

Nou is het in de praktijk natuurlijk om diverse redenen vaak lastig te bepalen in welk stadium van de  tocht de koe zich bevindt. Dan komt het er meestal op neer dat wij gebeld worden zodra de tocht wordt geconstateerd.


Een nuttige ontwikkeling is de nieuwe generatie activiteitsmeting zoals die nu door verschillende leveranciers worden aangeboden. Deze techniek constateert de extra activiteit van een tochtige koe. Slimme software kan dan op basis van bovenstaande principes het ideale inseminatietijdstip aangeven waarmee in de praktijk 90% van alle tochten worden kunnen worden benut tegenover de ongeveer 70% bij gewoon goed kijken. 
 

Onafhankelijke Inseminatieservice