Fokkerij is het balanceren tussen goede eigenschappen in het ras vastleggen en de nadelige effecten van inteelt. De Nederlandse melkkoe heeft zich enorm ontwikkeld sinds KI werd ingevoerd, maar het inteelt niveau is flink meegestegen naar inmiddels 6,25%. Dat staat gelijk aan een kalf uit een neef-nicht parig. De vruchtbaarheid neemt dan af, maar ook de weerstand en de productie. Er zullen zich meer erfelijke gebreken voordoen en meer kalveren worden doodgeboren.

 

Sinds de invoering van genomics is de race naar de hoogste cijfers voor stieren intenser geworden en hierdoor is de inteelttoename per generatie de 1% benaderd. De FAO hanteert 1% inteelt toename per generatie als absolute grens waarboven er gevaar dreigt voor het hele ras. Het lijkt er op dat de KI organisatie worstelen de keuze tussen genetische vooruitgang en bloedspreiding.

 

Wij raden aan bij paringen een inteelt van niet hoger dan 3,25% na te streven. Overleg met je parings-adviseur of hij dit voldoende kritisch hanteert.

Onafhankelijke Inseminatieservice