Voor een goede vruchtbaarheid is het belangrijk om het herstelproces vanaf afkalven naar een schone en goed gekrompen baarmoeder zoveel mogelijk natuurlijk te laten verlopen en alleen indien nodig te ondersteunen. Dit begint met hygiëne tijdens het afkalven en het goed verzorgen van

de koe direct na afkalven. Vaak kan een fitte koe zich bij een eerste tocht uitstekend zelf opzuiveren

.

Indien we bij een tweede of derde inseminatie nog vuil aantreffen in de baarmoeder of aan de pistolet punt dan zullen we spoelen aanbevelen. Bij voorkeur gebeurt dit met een mild spoelmiddel  om de baarmoederwand aan te zetten tot een schoonmaakreactie. Spoelen tussen de 6 en 24 uur na inseminatie van een licht vuile baarmoeder (troebel slijm, vlokken in slijm en/of vuil aan pistolet) leidt tot een hogere score drachtigheid. In deze tussenperiode is het sperma al door de baarmoeder naar de eileider gezwommen. Het eventueel bevruchte eitje komt pas na een aantal dagen vanuit de eileider in de baarmoeder waar het spoelmiddel dan inmiddels zijn werk heeft gedaan.

Hardnekkige en / of stinkende witvuilers zullen met zwaardere middelen bestreden moeten worden en er kan dan gespoeld worden met antibiotica. Uitwendig niet zichtbaar witvuil in de baarmoeder kan ook de oorzaak zijn dat een koe niet tochtig wordt en in dat geval is tochtig spuiten de beste remedie. Dit laatste is één van de redenen om koeien die niet tochtig willen worden, tijdens bedrijfsbegeleiding of tijdens onze rondes te laten opvoelen. Vaak kan de actie van opvoelen voldoende zijn om een tochtcyclus in gang te zetten.

Onafhankelijke Inseminatieservice